Het verschil maken

Sinds 1999 zetten wij ons in om talentvolle jongeren voor wie studeren in hun omgeving geen vanzelfsprekendheid is, kansen te bieden door middel van ons Scholieren- en Studentenprogramma.

Giving Back is succesvol dankzij de inzet van jaarlijks zo'n 400 zeer actieve en betrokken vrijwilligers. Ze investeren vrije tijd, energie en aandacht, en geven zo iets terug aan de samenleving. Alle betrokken vrijwilligers, bestuurs- en commissieleden van Giving Back zijn onbezoldigd, met uitzondering van de directeur, programmamanagers, marketingcommunicatie manager en de back-office.

Partners

Onze partners zijn van onschatbare waarde voor de Giving Back community. Zij ondersteunen ons niet alleen financieel, zij leveren ook mentoren voor het Studentenprogramma èn inhoudelijke kennis en kunde voor het Studentenprogramma. Onze partners zijn vaak host voor activiteiten die georganiseerd worden door en voor studenten, ze organiseren in-house dagen, Shadowing days en netwerkborrels voor onze Studenten Community. Kortom: zonder partners, geen Giving Back!

Documenten

Giving Back is in het bezit van de ANBI-status. Hieronder delen wij de gegevens die betrekking hebben op de ANBI-vereisten alsmede ons jaarverslag.

Giving Back draagt een grote verantwoordelijkheid voor de scholieren en studenten die deelnemen aan het programma. Voor het scholierenprogramma staan vijf vertrouwenspersonen opgesteld, in elke GB-stad één. Voor het studentenprogramma is één vertrouwenspersoon beschikbaar. De gegevens staan in de programmaplatforms waartoe scholieren, studenten en mentoren toegang hebben.

Verder heeft Giving Back Gedragsregels mentoring en is er een Regeling ongewenste omgangsvormen. Daarnaast kent Giving Back een klachtenprocedure. De verschillende documenten vind je hieronder.

Ook als kantoormedewerker, leverancier of andere betrokkene bij Giving Back kun je terecht bij een vertrouwenspersoon als er iets in de samenwerking onprettig verloopt, en je komt daar niet uit met de betrokkene(n). 

Algemene vertrouwenspersonen
Sigrid Segeren
Margriet Maris

Belangrijke Documenten:
Nieuwste jaarverslag 2022-2023
Handboek vrijwilligers - Giving Back (versie 2021) Jaarverslag 2020-2021 Jaarverslag 2021-2022 Vertrouwenspersonen en klachtenprocedure Meld- en aangifteplicht minderjarigen ANBI vereisten Stichting Giving Back 2020-2021 ANBI vereisten Stichting Giving Back 2021-2022 ANBI vereisten Stichting Giving Back 2022-2023 Statuten Stichting Giving Back Regeling ongewenste omgangsvormen

Veelgestelde vragen

Hoe lang bestaat Giving Back al? Heeft Giving Back een ANBI status? En hoeveel vrijwilligers werken er eigenlijk jaarlijks voor de stichting? Hoe ziet de organisatie eruit? En waar vind ik het jaarverslag? Op al deze vragen die jij kan hebben over onze stichting vind je het antwoord hieronder. Staat het antwoord er toch niet tussen? Dat kan. Mail je vraag dan aan info@givingback.nl en we beantwoorden je vraag zo snel mogelijk. 

Wat houdt een ANBI status in?

ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Een ANBI draagt op de een of andere wijze bij aan het algemeen nut. Stichting Giving Back heeft deze status en moet daardoor aan bepaalde richtlijnen voldoen.

"ANBI’s genieten belastingvoordeel bij erven, schenken en de energiebelasting. Om de ANBI-beschikkingte krijgen moet de organisatie voldoen aan een aantal voorwaarden. Met ingang van 1 januari 2012 is de regelgeving met betrekking tot algemeen nut beogende instellingen (‘ANBI’s’) verplaatst naar de Algemene wet inzake rijksbelastingen (‘AWR’). In het nieuwe artikel 5b AWR staan de kenmerken van de ANBI. De ministeriële voorwaarden waar lid 1 onder a ten tweede naar verwijst staan in hoofdstuk 1A van de Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen 1994 (hierna: ‘Uitvoeringsregeling’)."

Hoe lang bestaat stichting Giving Back al?

Stichting Giving Back is een initiatief van Charles Ruffolo samen met studenten van de Haarlem Business School en is in 1999 opgericht door onze founding fathers (Buford Alexander, John Padget en Joop Saan) met als doel om talentvolle scholieren met een bi-culturele achtergrond, aankomende eerste generatie studenten, in de laatste twee jaar van het havo of vwo te ondersteunen bij hun stap richting die vervolgstudie die het beste bij hun (talent) past. 

De scholieren in het Giving Back Scholierenprogramma kwamen uit een omgeving waarin studeren niet vanzelfsprekend is. Hun ouders hebben niet (of niet in Nederland) gestudeerd. Deze scholieren misten daarmee rolmodellen in hun directe omgeving en een relevant netwerk. Stichting Giving Back bood deze scholieren een activiteitenprogramma dat bestaat uit zowel verplichte workshops als keuze-events.

Inmiddels is Giving Back uitgegroeid tot een stichting die aankomende eerste generatie studenten ondersteunt vanaf de middelbare school tot aan het moment dat ze als Young Professional de arbeidsmarkt betreden. Gestart in 1999 met 15 scholieren van het OSB, uitgegroeid tot een community van jaarlijks 250 Scholieren en Studenten die middels een cross culturele mentoring- en activiteitenprogramma ondersteund worden en 450 vrijwilligers die deze talentvolle, ambitieuze Scholieren en Studenten ondersteunen om daar te komen waar ze het meeste uit hun talent kunnen halen.

Wanneer is Giving Back gestart met het Studentenprogramma?

In 2009 is gestart met het Giving Back Studentenprogramma. De studenten die deelnemen aan dit programma behoren, net als bij het Scholierenprogramma, tot de eerste generatie in hun omgeving die gaat studeren aan het HBO of WO. Alle deelnemende studenten worden lid van de Giving Back Students Community (GBSC), een vereniging die door de studenten zelf gerund wordt en die workshops, bedrijfsbezoeken en excursies naar het buitenland organiseert.

Wanneer is Giving Back gestart met het Masterprogramma?

Het Masterprogramma is in september 2015 gelanceerd en is onderdeel van het Studentenprogramma. Een programma van een jaar, speciaal bedoeld voor studenten van Giving Back, die zich in de Master-fase van hun studie bevinden. Voor deze groep studenten bestaat het activiteitenprogramma uit vijf Masterclasses en de studenten krijgen eveneens een mentor toegewezen. Het Masterprogramma is in samenwerking met onze partnerorganisaties opgezet. Doel is de deelnemers te begeleiden bij de transitie van student naar professional.

Wat is de missie van Giving Back?

Giving Back staat voor een diverse samenleving waarin iedereen, met wat voor achtergrond dan ook, een gelijke kans krijgt om zijn/haar talent te ontwikkelen.

Onze missie is om samen met onze partners en vrijwilligers een relevante bijdrage te leveren aan het vergroten van culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en de overheid. Samen zetten we diversiteit aan het werk. Zo kunnen deze jongeren in de toekomst andere jongeren weer inspireren en een voorbeeldfunctie vervullen.

Wat is de visie en werkwijze van Giving Back?

Belangrijk onderdeel van de drie programma’s van Giving Back is het mentortraject. Mentoren gaan een één-op-één verbintenis aan met een voor het programma geselecteerde scholier of student.

De begeleiding van de Giving Back jongere staat centraal, hierbij delen mentoren hun eigen ervaringen en stellen ze hun netwerk ter beschikking. De jongeren zullen hierdoor meer kansen zien én grijpen!

Giving Back ondersteunt op deze manier scholieren en studenten bij de stappen naar een succesvolle toekomst. Mentoren en hun organisaties komen via Giving Back in aanraking met de nieuwe generatie en kunnen straks de werkgevers zijn van deze ambitieuze jongeren.

Voor de organisatie, de mentoren én de deelnemers geldt: wij willen elkaar inspireren, netwerken opzetten en mogelijkheden doorgeven en benutten. Zo bouwen we verder aan een succesvolle samenleving.

Neem contact op met Givingback

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Inloggen Giving Back

Vul onderstaande gegevens in om in te loggen bij Giving Back.

Wachtwoord vergeten of instellen?
Ben je lid van Giving Back maar heb je nog geen wachtwoord? Registreer je dan hier

Wachtwoord instellen

Stuur je e-mailadres en je ontvangt binnen enkele minuten een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.