Microsoft Nederland

Microsoft is continuously evolving a culture of growth mindset. We commit to diversity and inclusion because it is fundamental to our mission: We empower every person and every organization on the planet to achieve more. We ask ourselves frequently: How can we be more inclusive today than yesterday? What more can we do to improve? As Microsoft we are honored to partner with an important foundation such as Giving Back as we want to continuously contribute to a better, diverse, and more inclusive world. We commit to being an active member of the community to listen, learn, and support students to build a diverse and inclusive society and workplace.

We expect everyone at Microsoft to play an active role in creating an inclusive environment. Be an ally for all and fulfill a promise to empower people in all parts of life, regardless of race, ethnicity, gender, or beliefs. Biases magnify socio-economic divide. We have an obligation now more than ever to advance our aspired culture, providing equal opportunity for ethnic minorities and underserved groups. We believe in the transformative power of engaging many different perspectives, and we strive to create an environment that brings the power of diversity to life.

Through our partnership with Giving Back, we commit to mentoring young people in the Giving Back community by sharing our time, support, knowledge, and resources. Our goal is to empower this new generation to open doors, seize new opportunities, and enable them to develop the best version of themselves. Together with Giving Back, we are putting diversity to work and inspiring a new generation to achieve more.   

------------------------------

Microsoft ontwikkelt voortdurend een cultuur van groeimindset. We zetten ons in voor diversiteit en inclusie omdat het fundamenteel is voor onze missie: we stellen elke persoon en elke organisatie op de planeet in staat om meer te bereiken. We vragen ons regelmatig af: hoe kunnen we vandaag meer inclusief zijn dan gisteren? Wat kunnen we nog meer doen om te verbeteren? Als Microsoft zijn we vereerd om samen te werken met een belangrijke stichting zoals Giving Back, omdat we continu willen bijdragen aan een betere, diversere en meer inclusieve wereld. We verbinden ons ertoe een actief lid van de gemeenschap te zijn om te luisteren, te leren en studenten te ondersteunen bij het bouwen van een diverse en inclusieve samenleving en werkplek.

We verwachten dat iedereen bij Microsoft een actieve rol speelt bij het creëren van een inclusieve omgeving. Wees een bondgenoot voor iedereen en vervul een belofte om mensen in alle delen van het leven te machtigen, ongeacht ras, etniciteit, geslacht of overtuiging. Vooroordelen vergroten de sociaaleconomische kloof. We hebben nu meer dan ooit de plicht om onze nagestreefde cultuur te bevorderen en gelijke kansen te bieden aan etnische minderheden en achtergestelde groepen. We geloven in de transformerende kracht van het betrekken van veel verschillende perspectieven, en we streven ernaar een omgeving te creëren die de kracht van diversiteit tot leven brengt.

Door onze samenwerking met Giving Back zetten we ons in om jonge mensen in de Giving Back-gemeenschap te begeleiden door onze tijd, ondersteuning, kennis en middelen te delen. Ons doel is om deze nieuwe generatie in staat te stellen deuren te openen, nieuwe kansen te grijpen en hen in staat te stellen de beste versie van zichzelf te ontwikkelen. Samen met Giving Back zetten we diversiteit aan het werk en inspireren we een nieuwe generatie om meer te bereiken.

Inloggen Giving Back

Vul onderstaande gegevens in om in te loggen bij Giving Back.

Wachtwoord vergeten of instellen?
Ben je lid van Giving Back maar heb je nog geen wachtwoord? Registreer je dan hier

Wachtwoord instellen

Stuur je e-mailadres en je ontvangt binnen enkele minuten een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.