Karims terugblik op '22-'23
19-12-2023 Hoe is het afgelopen jaar ‘22-’23 verlopen?

Graag neem ik de gelegenheid om jullie in hoofdlijnen bij te praten over de belangrijkste gebeurtenissen van het afgelopen jaar.

Het afgelopen jaar is er bewust verder geïnvesteerd in personeel (toename) en ICT ter ondersteuning van de verdere professionalisering van Giving Back. Dat heeft ertoe geleid dat wij een groot deel van onze reserves hebben aangewend om dat te bekostigen. We hopen de komend jaren daar de vruchten van te mogen plukken. Naast de reguliere groei in kwantiteit en kwaliteit heeft Giving Back ook ingezet op verbreding en verdieping van haar dienstverlening en ervaringen gedeeld met een nog bredere groep stakeholders. Dat zetten wij komend jaar met veel vertrouwen en plezier voort.

We hebben ingezet bij het Scholierenprogramma op een kwalitatieve (diepgang en verbreding van het aanbod) en kwantitatieve groei. Verder is er gestreefd om een nieuwe stad aan te haken. Dat is helaas niet gelukt mede omdat we 9 maanden zonder programmamanager het programma hebben moeten draaien. Volgend schooljaar is de inzet om met minimaal 100 scholieren te starten in onze vijf steden en een nieuwe stad aan onze huidige steden toe te voegen.
Wie heeft er in dit kader relevante contacten in Almere, Leiden, Arnhem/Nijmegen? Laat het ons weten!

Voor het Studentenprogramma geldt dat we deels kunnen realiseren wat we voor ogen hadden namelijk een kwalitatieve groei. De toename van het aantal studenten is helaas ondanks alle inspanningen niet gelukt, maar de aantallen zijn stabiel rond de 100 nieuwe studenten per studiejaar gebleven. Dit krijgt komend jaar nog meer aandacht. Het streven is om met 150 gemotiveerde studenten het komend studiejaar te starten.

Onze partnerorganisaties zijn nog steeds onverminderd gecommitteerd aan Giving Back. Dank voor jullie support, aandacht en verbondenheid.
En tegelijkertijd is Giving Back druk bezig nieuwe partners aan zich te binden. Dit is mogelijk en gewenst omdat we vanuit ons versterkte team en propositie meer partners kunnen bedienen en dus meer impact kunnen maken voor onze doelgroepen. Daarnaast vanwege onze financiële situatie die moet worden bestendigd voor een toekomstbestendige groei. Dit naar aanleiding van de significante investeringen in de afgelopen drie jaar ten behoeve van de verdere professionalisering van onze stichting. Wij zijn er klaar voor!
Ken jij een (grote) organisatie (bedrijfsleven én overheid) waarvan jij denkt dat dit een potentiële goede partner van Giving Back zou kunnen zijn dan horen wij dat graag!

Alle ideeën en hulp zijn meer dan welkom!

In de afgelopen 24 jaar heeft Giving Back veel kennis en ervaring opgedaan op diverse thema’s waaronder mentoring, talentontwikkeling, culturele diversiteit, hoogopgeleide jongeren en gelijke kansen. In 2024 bestaat Giving Back 25 jaar en dat gaan we gezamenlijk vieren. Laten we er dan ook samen voor zorgen dat Giving Back de komende 25 jaar minimaal net zo relevant blijft. Alvast enorm bedankt voor jullie steun!

Ik wil graag eindigen met een verdiende hulde aan al onze vrijwilligers. Dank voor jullie tomeloze energie, enthousiasme, maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid.


Until we meet again!


Karim El-Khetabi
Directeur Stichting Giving Back

Neem contact op met Givingback

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Inloggen Giving Back

Vul onderstaande gegevens in om in te loggen bij Giving Back.

Wachtwoord vergeten of instellen?
Ben je lid van Giving Back maar heb je nog geen wachtwoord? Registreer je dan hier

Wachtwoord instellen

Stuur je e-mailadres en je ontvangt binnen enkele minuten een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.