Ministerie van Defensie - partner van Giving Back - samen zetten we diversiteit aan het werk

Ministerie van Defensie

Wie is Defensie waar staan jullie voor?
Wij zijn Defensie. We beschermen wat ons Nederlanders dierbaar is. We strijden voor een wereld waarin mensen in vrijheid en veiligheid kunnen leven. Omdat we ervan overtuigd zijn dat ieder mens dat verdient. Dat is onze missie en daarvoor gaan we op missie.

Defensie heeft de volgende drie hoofdtaken:
  • Bescherming van het eigen en het bondgenootschappelijk grondgebied, met inbegrip van het Koninkrijk der Nederlanden in het Caribisch Gebied.
  • Bevordering van de internationale rechtsorde en stabiliteit. 
  • Ondersteuning van civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampenbestrijding en humanitaire hulp, zowel nationaal als internationaal.
Waarom zijn jullie partner geworden van Giving Back?
We willen dat jongeren zich sterk kunnen maken voor hun toekomst en voor de samenleving als geheel. Een manier waarop we jongeren willen versterken is via Giving Back. Sinds 2016 wordt dit crossculturele mentoringprogramma door Defensie ingezet om mentoren van Defensie en mentees – aangesloten bij de Stichting Giving Back - samen te brengen, zodat zij van elkaar kunnen leren in de breedste zin van het woord en daarnaast kunnen leren over de uitdagingen rondom culturele diversiteit en inclusie.

Waarom werkt diversiteit en hoe werkt dat bij jullie organisatie?
Verschillende perspectieven, achtergronden, kwaliteiten en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van Defensie. Diversiteit en zeker ook inclusie levert Defensie naar verwachting een hogere operationele effectiviteit op, betere besluitvorming, toegenomen creativiteit, lagere personeelsverloop en naar verwachting – op langere termijn – een diepere werking van informatie wat de innovatieve slagkracht weer kan vergroten.

Welke boodschap hebben jullie voor onze studenten?
Defensie kiest voor een diversiteit in perspectieven, talenten en denkwijzen, inzichten en kwaliteiten. Die kwaliteiten zijn aanwezig in het huidige personeel en in de expertise die studenten en potentieel nieuwe medewerkers onze organisatie kunnen brengen. Leer onze organisatie goed kennen en je zult ontdekken dat er vele kansen en mogelijkheden zijn om in je volle potentie te kunnen werken. Hierbij is inclusie nog geen vanzelfsprekendheid, maar door onder andere met studenten samen te werken in de mentoringperiode, leren we met vallen en opstaan inclusie wel steeds vanzelfsprekender te vinden. Samen komen we verder.

>> Meer over Minister van Defensie

Inloggen Giving Back

Vul onderstaande gegevens in om in te loggen bij Giving Back.

Wachtwoord vergeten of instellen?
Ben je lid van Giving Back maar heb je nog geen wachtwoord? Registreer je dan hier

Wachtwoord instellen

Stuur je e-mailadres en je ontvangt binnen enkele minuten een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.