Maatschappelijk betrokken netwerker met impact gezocht
06-07-2020

Over ons

Stichting Giving Back stimuleert al meer dan 20 jaar talentvolle, ambitieuze en cultureel rijke jongeren - voor wie leren, studeren en carrière ontwikkeling niet vanzelfsprekend is - om hun ambities waar te maken. Een thema dat helaas op het wereldtoneel actueler is dan ooit terwijl ons (Neder)land inmiddels beschikt over grote groepen talenten in deze doelgroep die niet ten volle benut worden.

Giving Back heeft cross-cultural mentoring programma’s ontwikkeld voor scholieren in de grote steden en voor studenten in hun Bachelor én Masterfase. Daarnaast is een Giving Back Professionals community actief die "Giving Back-ers" inspireert om ook hun leerervaringen actief te delen met en (terug) te geven aan een volgende generatie: Giving Back en zo is de cirkel weer rond.

Stichting Giving Back (www.givingback.nl), is een vrijwilligersorganisatie opgericht in 1999. Momenteel zijn er circa 450 vrijwilligers actief en heeft de stichting zeven medewerkers (5,2 FTE) in dienst.

Giving Back wordt volledig (financieel en in natura) gesponsord door partners uit het bedrijfsleven en de overheid met wie door de jaren heen een hechte relatie is opgebouwd.

Onze Partners zijn de volgende 11 gerenommeerde bedrijven: Albert Heijn, AkzoNobel, Allen & Overy, Baker McKenzie, Loyens & Loeff, Cargill, ING, Ministerie van Defensie, DIF Capital Partners, Politieorganisatie NL en PwC. Naast deze partners hebben wij ook vele sponsoren die ons veelal in natura ondersteunen.

Stakeholders: scholieren, studenten en professionals

Het Scholierenprogramma, draait in Amsterdam, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en wij zijn aan het onderzoeken wanneer het programma ook in Tilburg kan gaan draaien. Het programma richt zich op scholieren in de laatste twee jaar van hun HAVO of VWO-opleiding. Zij doen het op school aantoonbaar goed en zijn gemotiveerd om zichzelf verder te ontwikkelen bijvoorbeeld door een HBO of universitaire opleiding te ambiëren. Zij zijn in beginsel de eerste generatie studenten in hun familie en missen daarom rolmodellen in hun directe omgeving en een sociaal netwerk dat daarbij kan ondersteunen. Wij bieden de scholieren middels een persoonlijk mentortraject de mogelijkheid studiekeuze vraagstukken te bespreken met een rolmodel, een netwerk op te bouwen, rondleidingen bij organisaties te doen en ervaringen uit te wisselen met gelijkgestemden. Zonder begeleiding maken deze scholieren ook als ze later wel gaan studeren aantoonbaar minder kans op de arbeidsmarkt.

Het Studentenprogramma heeft dezelfde doelstelling als het Scholierenprogramma, maar richt zich op eerste generatie HBO- en WO studenten. Het Studentenprogramma is in 2009 gelanceerd. Alle studenten in het Studentenprogramma zijn lid van de Giving Back Students Community (GBSC), een vereniging met een eigen bestuur. De GBSC organiseert jaarlijkse vele workshops en activiteiten, studiereizen en (sportieve) evenementen. Daarnaast is het mentorprogramma een belangrijk onderdeel van het Studentenprogramma. Dit mentortraject wordt volledig gefaciliteerd vanuit Giving Back. De mentor, afkomstig van een partnerorganisatie, begeleidt zijn of haar student door te inspireren en te ondersteunen, met name op het gebied van professionele ontwikkeling.

Het Alumni- of Giving Back Professionals programma heeft hoofdzakelijk als doel om TERUG TE GEVEN. Het programma is opgezet om in contact te blijven en onze doelgroep aan ons te blijven binden. Onze Giving Back professionals kunnen na een aantal jaar fungeren als rolmodel en helpen bij het begeleiden van de volgende generaties scholieren. Sinds een aantal jaar gebeurt dat ook daadwerkelijk. De Giving Back cirkel is inmiddels rond!

Huidig bestuur en bestuurlijke context

Het stichtingsbestuur is (juridisch) eindverantwoordelijk voor en bepaalt het financiële, strategische en organisatorische beleid van de Stichting. 

Het bestuur bestaat momenteel uit vijf leden die dit op persoonlijke titel doen:

• Manon van Beek, Voorzitter (CEO, TenneT)
• Mieke de Vos, Secretaris (Director, Commissariaat voor de Media)
• Zouhair Taheri, Penningmeester (Partner, PwC Nederland)
• Marlies Knijnenberg, Algemeen lid (Head of HR, HDI Global SE)
• Anouar Noudari, Algemeen lid (Investeerder, o.a. Managing Partner CAPE Investments)

Mieke de Vos zal, uiterlijk per 1 januari 2021, uittreden als bestuurslid, na jarenlang actief te zijn geweest binnen Giving Back. In verband met haar uittreden zijn wij op zoek naar een nieuw algemeen bestuurslid die met zijn of haar kennis, ervaring en netwerk een aanvulling vormt op hetgeen aanwezig is binnen het huidige bestuur. De secretaris taken zullen elders worden belegd.

Wat is onze opgave?

De afgelopen jaren is er binnen het bestuur ruim aandacht geweest voor kwantitatieve en kwalitatieve verbeteringen van het scholieren- en studentenprogramma en het verbeteren van onze interne processen en systemen. De komende jaren staan in het teken van het vergroten van onze impact. We hebben daarvoor een aantal projecten gedefinieerd die als volgt kunnen worden samengevat:

·        Een actieve bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over culturele diversiteit. Onder andere door invulling te geven aan het neerzetten van Giving Back als ervaringsinstituut;

·        Het (blijven) aangaan van duurzame samenwerkingsverbanden om het programma te verbreden en verbeteren o.a. door uitbreiding van de pool van sponsorpartners en mentoren en verdergaande digitalisering;

·        Uitbreiding van het scholierenprogramma door onze "presence" in meer steden en verstevigen studentenprogramma om verdere groei te faciliteren;

·        Actief betrekken en zichtbaar inzetten van de Giving Back alumni als rolmodellen

Hoe werkt het bestuur samen

Wij streven ernaar dat het bestuur een afspiegeling is van de samenleving en beschikt over een brede ervaring en deskundigheid. Daarnaast hebben onze bestuursleden een brede maatschappelijke binding en een relevant netwerk. Zowel onderling in het bestuur als in de samenwerking met de directeur wordt gewerkt op basis van vertrouwen in elkaars competenties, vanuit een positief kritische houding. We vormen een goed team, dat zich gezamenlijk in zet om verder richting te geven aan de doelstellingen van de Stichting.

Wie zoeken we?

Wij zoeken een bestuurslid die het volgende mee brengt:

·        Onderschrijft de missie/visie/strategie van Giving Back ten volle;

·        Heeft een brede interesse in het thema diversiteit en een raakvlak met onze doelgroep: hoog opgeleide jongeren met een in beginsel multiculturele achtergrond.

·        Brengt relevante ervaring en een groot netwerk mee om Giving Back succesvol te positioneren als ervaringsinstituut op het thema culturele diversiteit.

·        Beschikt over kennis van en ervaring met het besturen van één of meerdere maatschappelijke initiatieven, en over een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen.

·        Heeft een goed analytisch vermogen, beschikt over helicopterview, is besluitvaardigheid en is beschikbaar als klankbord voor de overige bestuursleden, de directeur en/of andere stakeholders.

·        Is bekend met de beginselen van Corporate Governance en toont deze ook in het handelen als bestuurder.

Een bestuurslid wordt in principe aangesteld voor de periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens vier jaar.


Wat bieden wij?

De gemiddelde tijdsbesteding is vier tot zes uur per maand. Het betreft een onbezoldigde functie. Wat je er voor terugkrijgt is het samenwerken met een bevlogen groep topbestuurders, de inspiratie van en toegang tot een grote hoeveelheid cultureel rijke toptalenten van Nederlandse scholen, universiteiten en professionals uit het bedrijfsleven, de kans ervaring op te doen met een bestuursfunctie en de mogelijkheid je impact op dit thema te vergroten buiten de grenzen van je huidige/ dagelijkse functie.

Een uitdagende rol als bestuurder met een grote mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid in een dynamische en groeiende vrijwilligersorganisatie. Je krijgt de mogelijkheid om het beleid verder vorm te geven en maakt deelt uit van een relatief klein, maar professioneel bestuur dat op uiterst prettige wijze met elkaar samenwerkt en gepassioneerd bijdraagt aan het realiseren van de doelstellingen van Giving Back.


Voor meer informatie

Geïnteresseerd? Of heeft u vragen? Neemt u dan vooral contact op met Karim El-Khetabi, directeur van de stichting Giving Back of Marlies Knijnenberg, bestuurslid.

Neem contact op met Givingback

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Inloggen Giving Back

Vul onderstaande gegevens in om in te loggen bij Giving Back.

Wachtwoord vergeten of instellen?
Ben je lid van Giving Back maar heb je nog geen wachtwoord? Registreer je dan hier

Wachtwoord instellen

Stuur je e-mailadres en je ontvangt binnen enkele minuten een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.