"Fragmentatie versterkt kansenongelijkheid."
13-03-2023

Wat kun je doen om jongeren te helpen die de eerste generatie (aankomend) student zijn en in beginsel een migratieachtergrond hebben? 
 
Toen deze vraag 24 jaar geleden werd gesteld door Charles Ruffolo aan een paar goede vrienden leidde dat eerst tot allerlei vragen terug aan Charles. Zoals: is dit een random vraag? Hulp bieden waarbij? Waarom deze doelgroep jongeren? 
 
Dit was nog in de tijd dat het thema Diversiteit en Inclusie nog zeker geen hype was noch prioriteit. Nog sterker, deze doelgroep stroomde in die tijd overwegend nog niet door naar het hogere onderwijs om verschillende redenen. Bottomline is dat het erop neerkomt dat kansengelijkheid ook nog geen doel was in het onderwijs. Jongeren met dezelfde kwalificaties maar met een andere achtergrond of achternaam kregen tot voor kort niet dezelfde kansen binnen het onderwijs om alles uit hun talent te halen.  
 
Gelukkig is er een hoop gebeurd in de tussentijd en stromen er voldoende jongeren uit deze doelgroep door naar het hbo en wo. Kansengelijkheid ligt onder de loep en er wordt hard aan gewerkt. Tegenwoordig is het de uitdaging om de juiste studie te kiezen. Wij verstaan hieronder een studie die zoveel mogelijk aansluit bij de talenten en interesses van de jongeren in plaats van een studie met een zeker aanzien, baanzekerheid en potentie om veel geld te verdienen. Overigens is hier in de regel niets mis mee maar mag niet leidend zijn.  
 
Wat staat ons als maatschappij te doen op het vlak van gelijke kansen voor jongeren in dit geval?
Er gebeurt al heel veel en tegelijkertijd is het erg gefragmenteerd en dus niet voor iedereen transparant en vooral niet altijd toegankelijk. Al helemaal niet voor jongeren, zoals onze doelgroep, die met veel dingen tegelijkertijd bezig zijn. Wie neemt deze grote verantwoordelijkheid op zich? Het Ministerie van Onderwijs? Het VO? Het hoger onderwijs? Hoe dan en met welk doel? Al deze partijen maken zich al druk over dit thema. Welk effect hebben de diverse programma’s? Wat is er structureel veranderd?   
 
Wij motiveren onze doelgroep (scholieren in de eindfase van de havo en het vwo) zeker nog steeds om te gaan studeren aan het hoger onderwijs, omdat wij erin geloven dat je niet jong genoeg een rolmodel dan wel mentor kan hebben om op cruciale momenten de beste keuzes te maken. Zeker wanneer je de eerste generatie bent die gaat studeren en een migratieachtergrond hebt. We richten ons vanuit die gedachte vooral op de begeleiding op persoonlijk en professioneel vlak om een goede keuze te kunnen maken waar het gaat om een studie en/of start van de carrière. Naast een mentor,  die hen persoonlijk begeleidt in deze zoektocht, stellen wij het Giving Back netwerk beschikbaar. Dit doen wij om structureel en zoveel als nodig diverse persoonlijke gesprekken mogelijk te maken tussen professionals in het veld en onze scholieren, studenten en young professionals.  
 
Dit klinkt allemaal als heel goed. Dat is het ook. Maar hebben we dan geen uitdagingen meer? Het blijkt helaas dat de praktijk erg weerbarstig is. Jongeren uit onze doelgroep krijgen nog steeds niet de juiste begeleiding en ingangen vanuit een relevant netwerk en kiezen dus helaas gemiddeld vaker een niet- of niet zo goed passende studie. Meer dan 30% uitvalt in het eerste jaar van studenten met migratieachtergrond in vergelijking met Studenten die geen eerste generatie student zijn met alle extra (financiële) uitdagingen van dien. Nu is GB best aardig bezig maar wij kunnen maar een hele kleine groep scholieren en studenten ondersteunen met onze beperkte financiële middelen en menskracht. Wij prijzen ons gelukkig dat we in al die jaren fantastische vrijwilligers en partners hebben gehad die ons ondersteunen in de brede zin van het woord. Maar met alleen GB komen we er niet.  
 
Stichting Giving Back blijft zich verantwoordelijk voelen voor het thema Inclusie & Diversiteit. Natuurlijk bedoelen wij inclusie in de meest brede zin. Iedereen mag er zijn en doet ertoe! Wij maken de komende tijd ook expliciet tijd, mensen en geld beschikbaar om de ervaringen en best-practices op het gebied van #culturelediversiteit, #mentoringtalent, #eerstegeneratiestudenten, #migratie-achtergrond, #diversiteitinclusie etc. breed te delen om zo de beweging van vergroten van diversiteit in de breedste zin te kunnen versnellen.

Wij nodigen jou uit om ons aan te sluiten op bestaande initiatieven of bij onze beweging om in ieder geval de BV Nederland in de praktijk inclusiever en diverser te maken. Want diversiteit werkt!

Karim El Khetabi, directeur stichting Giving Back 
Wil je reageren naar aanleiding van dit visiestuk? Stuur dan een mail naar karimkhetabi@givingback.nl.

Neem contact op met Givingback

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Inloggen Giving Back

Vul onderstaande gegevens in om in te loggen bij Giving Back.

Wachtwoord vergeten of instellen?
Ben je lid van Giving Back maar heb je nog geen wachtwoord? Registreer je dan hier

Wachtwoord instellen

Stuur je e-mailadres en je ontvangt binnen enkele minuten een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.