Effectief omgaan met diversiteit in mijn mentortraject, hoe pak je dat aan?
27-12-2022

Diversiteit werkt. Het kost echter tijd en energie culturele diversiteit tot bloei te laten komen in een organisatie, op de werkvloer en wellicht ook in jouw mentortraject bij Giving Back.

Verschil in levensfase en ervaring is één, verschil in culturele achtergrond en waardensystemen een andere. Dit kan van grote invloed zijn op het verloop van een mentortraject. Die wellicht herkenbare vragen oplevert als: ‘Hoe kan ik echt connectie maken met mijn student?’ ‘Welke vragen moet ik stellen?’ ‘Moet ik nu steeds het initiatief nemen of moet ik wachten?’ ‘Hoe werkt het in de leefwereld van mijn student?’ ‘Wat mag ik verwachten?’.

Wat zijn jouw normen en waarden?

Omgaan met diversiteit betekent in eerste instantie inzicht krijgen in je eigen normen en waarden, dillema’s, wereldbeelden, verschillen in culturen en daarmee waardensystemen. Bewustwording en handvatten hoe diversiteit niet alleen als kans, maar als meerwaarde te zien.

Wij vinden het belangrijk om het meeste van cultureel divers talent te maken. Dat doen we middels de persoonlijke mentortrajecten die we bieden aan Scholieren en Studenten. Dan is het belangrijk om ook het meeste uit het mentortraject te halen. Voor beide partijen. Om de juiste handvatten voor dit mentorschap in handen te hebben, meer (wederzijds) begrip te ervaren en in dit kader ook de diversiteit als verrijking te kunnen ervaren, bieden wij daarom in samenwerking met De Behrgroep onze mentoren werkzaam binnen de partnerorganisaties de mogelijkheid om de training Multicultureel Vakmanschap te volgen.
 

Reacties mentoren die eerder hebben deelgenomen:
‘De combinatie van goede praktijkvoorbeelden en persoonlijke voorbeelden maakte de theorie helderder en meer toepasbaar voor tijdens het contact met mijn mentee.’

‘Ik heb veel geleerd tijdens de training. De opdrachten waren zinvol, waardoor ik de situatie beter van mijn mentee ook beter begrijp.’

Mentor Studentenprogramma: “Het contact met mijn mentee was prima, maar kon beter. Dankzij de training MCV zijn mijn ogen geopend over de verschillen in cultuur en welke obstakels dit in eerste instantie met zich meebrengt. Dankzij deze training heb ik nu inzicht wat die verschillen inhouden en de handvatten dit om te buigen in onze mentor-mentee-relatie. Ik heb nu een beter begrip en daardoor ook een beter contact met mijn mentee en het gevoel dat we samen op dezelfde weg zitten en ik daadwerkelijk datgene bij kan dragen waar zij behoefte aan heeft.”

 

Wat houdt Multicultureel Vakmanschap in?

-        Zelfreflectie (eigen vooroordelen)
-        Kennis van andere culturen (waardensystemen, individu-groep)
-        Openstaan voor andere normen en waarden
-        Sociaal initiatief

Giving Back zet zich met al haar vrijwilligers en community in om culturele diversiteit in de top van het bedrijfsleven en de overheid te vergroten. Een mentortraject is hier onderdeel van daarom richt de training zich op het vergroten van kennis, inzicht en vaardigheden over de verschillen in culturele normen en waarden tussen jou en je Giving Back mentee.

Daarnaast staat bewustwording centraal in deze training. Deelnemers krijgen inzicht in hun eigen culturele bagage en leren hoe hun waardensystemen kunnen verschillen van die van anderen. Door de deelnemers het verschil tussen de fijnmazige en grofmazige cultuur te laten ontdekken, zijn zij in staat om door een andere culturele bril te kijken. Vanuit die blik zal meer begrip en inzicht in elkaars cultuur ontstaan. Tot slot krijgen deelnemers handvatten aangereikt waarmee zij dilemma’s uit de dagelijkse praktijk het hoofd kunnen bieden.

‘Het was goed om stil te staan bij mijn eigen normen en waarden en de communicatie daar bij hoort. Ook vond ik het erg leerzaam om inzicht te krijgen op verwachtingen vanuit privé en daarbuiten in de leefwereld van de student, en welke invloed dat kan hebben. Door een aantal dilemma's/situaties met z'n allen te bespreken heb ik concrete handvatten gekregen om mijn mentee nog beter te kunnen begeleiden.’

‘Het inzicht in het verschil tussen normen en waarden vond ik heel nuttig, ga ik zeker gebruiken. De leefwereld van mijn mentee kan ik hierdoor beter begrijpen.’

 

Wil jij ook leren effectief om te gaan met culturele diversiteit?

Stuur dan een mail naar Programmamanager Studenten Kim Goed. 

Opbouw van de training

In de training Multicultureel Vakmanschap leren professionals hoe zij effectief en consistent kunnen omgaan met diversiteit op de werkvloer. Het begrip diversiteit wordt hier breed getrokken: we gaan niet alleen in op culturele, religieuze, en etnische diversiteit, maar houden ook rekening met de verschillende leefwijzen, wereldvisies, en waardensystemen die professionals zowel intern, als in contact met klanten en doelgroepen, tegen kunnen komen. Door de combinatie te maken vanuit de praktijk en de theorie komen deze onderwerpen uitgebreid aanbod. De training duurt 1 dag en is opgebouwd uit drie blokken met een combinatie van theorie en praktijk;

Blok 1: Visie en ontwikkeling diversiteit
Blok 2: Cultuur en cultuurpercepties
Blok 3: Kader voor diversiteit

Neem contact op met Givingback

Vul onderstaand formulier in en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Inloggen Giving Back

Vul onderstaande gegevens in om in te loggen bij Giving Back.

Wachtwoord vergeten of instellen?
Ben je lid van Giving Back maar heb je nog geen wachtwoord? Registreer je dan hier

Wachtwoord instellen

Stuur je e-mailadres en je ontvangt binnen enkele minuten een link waarmee je een nieuw wachtwoord kunt instellen.